Chơi phỏm online - Chơi game đánh bài để đổi thưởng

Thông báo công khai

chơi phỏm online công khai kế hoạch dự thảo vận động, tài trợ năm học 2023-2024 tại bảng tin của nhà trường, Thời gian công khai từ ngày 16/8/2023 đến hết ngày 30/8/2023. Trong thời gian trên các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh có ý kiến đóng góp cho kế hoạch dự thảo vận động tài trợ năm học 2023-2024 được hoàn thiện thì liên hệ trực tiếp với ban giám hiệu nhà trường. Hiệu trưởng: Vũ Thị Mỹ An, số điện thoại: 0972.781.108, Phó hiệu trưởng: Đỗ Thị Thanh Thủy, số điện thoại: 0353.442.570

Trả lời